“…space design through the people’s eyes.”

 

PLACEMAKING

Placemaking is een methodiek voor planning, ontwerp en beheer van een publieke ruimte, waarbij de gebruikers van de ruimte betrokken worden bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Dat kan een buurthuis zijn, een park of een hele wijk. Ervaring leert dat deze methode een positieve invloed heeft op gezondheid, geluksbeleving en de sociale cohesie van een wijk. De focus ligt op lokale economie en ecologie. Het is een gezamenlijk proces waarbij gemeenten, commerciële partijen en burgers meebeslissen over de invulling van de ruimte. De rol van een initiatievenmakelaar is om dit proces te begeleiden en te helpen bij de uitvoering ervan.

“Placemaking is making a public space a living space. ”

De term Placemaking werd in de jaren 70 voor het eerst gebruikt door landschapsarchitecten, architecten en stedenbouwkundigen.  Zij wilden een omschrijving  voor het creëren van pleinen, parken en straten die aantrekkelijk zijn voor mensen omdat ze prettig aanvoelen of interessant zijn om er te komen. 

 

 

Kunstproject_Wasbomen_12_maart_2011_(37)a.jpg